Projekt tervezés, műszaki tartalom tervezés

 A projekt tervezés során vizsgáljuk a projekt pénzügyi megvalósíthatóságát, azaz, hogy a rendelkezésre álló és bevonni tervezett forrásokkal biztosan megvalósítható-e a projekt. Ehhez kapcsolódóan elkészítjük a projekt pénzügyi ütemezését, finanszírozási tervét.

Vizsgáljuk továbbá a projektet érintő egyéb kockázatokat, elkészítjük a kockázat becslését a projektnek.

A pontos projekt végrehajtásnak elengedhetetlen feltétele a projekt ütemezése, így a projekt tervezés során erre is nagy hangsúlyt helyezünk, a projekt időrendi ütemtervének elkészítésével. 

A helyszíni felmérés és a beruházó elképzeléseinek megismerése alapján mérnök csapatunk rövid tanulmányt készítenek megoldási javaslataikról és a beruházás várható költségeiről. A műszaki ismertetés mellett – koncepcióterv esetén ‒ mérnökeink 3D-s látványtervekkel illusztrálják a tanulmányt, hogy a beruházó könnyebben elképzelhesse a megvalósulandó projektet. 

Az ügyfél által kiválasztott, véglegesített koncepcióterv alapján különböző szakági mérnökeink (építész, épületgépész-energetikus, villamosmérnök, technológus, stb) elkészítik a beruházáshoz szükséges tervdokumentációt.